Recykling materiałów budowlanych

Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu wywozu, przyjmowania i recyklingu gruzu na najlepszym poziomie z użyciem profesjonalnego sprzętu.

Przeprowadzamy:
– recykling gruzu betonowego i ceglanego
– utylizację materiałów porozbiórkowych

Posiadamy decyzje na zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne (beton, gruz, drewno, gruz ceglany, gleba, ziemia, tłuczeń torowy, zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego oraz inne odpady z budowy, remontów i demontażu)